Home
Producten
Klanten
Visie & Ervaring
Contact
Home

Rob Ruijter ICT is gespecialiseerd in diensten op het gebied van IBM WebSphere services.
Onze aandacht gaat uit naar oplossingen die worden samengesteld door middel van business proces management en service oriented architecture. Dit doen we door procesmatig te werken. Wij willen dit mogelijk maken door te zorgen voor continuiteit, maatwerk en flexibiliteit.

Rob Ruijter ICT realiseert oplossingen door onze bevlogenheid, passie en liefde voor het product te tonen en dit te vertalen in de techniek, de business en de organisatie waarvoor wordt gewerkt. De focus ligt vooral op de vertaalslag vanuit de business naar de techniek. Wij streven naar een pragmatische aanpak van de strategieën, ontwerp, coördinatie, realisatie en nazorg.

Rob Ruijter ICT bezit een groot netwerk van specialisten en managers in de ICT. Kennisdeling van de techniek en business bevordert de samenwerking met ons en de klant.

Hierdoor zijn wij succesvol.

Rob Ruijter ICT
simplifying your complexity


Frank Siesteem
info@robruijter.nl
06-14133667